Brevetten


De meest gangbare brevetten binnen General Aviation zijn:

 • RPL Recreational Pilot Licence
  Brevetten
 • PPL Private Pilot Licence
 • Beroeps vliegbewijs CPL Commercial Pilot Licence
 • Class - rating

  RPL Recreational Pilot Licence
  Met het RPL mag u als sportvlieger overal in Nederland een vliegtuig huren. U mag ook familie, vrienden en kennissen meenemen op uw vluchten. Veel sportvliegers drukken op die manier de kosten van hun hobby omdat zij hun passagiers laten meebetalen. Wanneer u met drie passagiers in een vierzitter weggaat kost dat dus ieder van u een kwart van het totaal. Wat niet mag is: het een rondvlucht noemen, alles door anderen laten betalen en er reclame voor maken. Wanneer u dat doet dient u over een beroepsbrevet te beschikken. Het gebied waar u mag komen is beperkt tot Nederland. Voor een RPL heeft u minimaal 30 vlieginstructie uren nodig en heeft u na het behalen van al uw theorie vakken 36 maanden de tijd om uw brevet te halen. De minimum leeftijd voor het behalen van uw RPL is 16 jaar.
  Let op: na het behalen van uw RPL brevet moet u eerst wederom 5 uur solo hebben gevlogen VOORDAT u passagiers mee mag nemen. Voor PPL geldt dit overigens niet.

  PPL Private Pilot Licence
  PPL is een Europees brevet, waarmee nagenoeg alle eenmotorige vliegtuigen mogen worden bestuurd zonder de beperking van Europese landsgrenzen. Het kan worden uitgebreid met kwalificaties als blindvliegen (Instrument Rating: om door wolken of in het donker te mogen vliegen) en meermotorig (Multi Engine Rating). Voor het behalen van het brevet heeft een kandidaat ten minste 45 vlieguren nodig (minimaal 25 met instructeur, minimaal tien uur solo). Maximaal vijf van die uren mogen op de vluchtsimulator worden gevlogen. Voor het behalen van het brevet moeten ook theorie-examens worden afgelegd. In Nederland worden die georganiseerd door het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Daarvoor heeft u 24 maanden de tijd na het behalen van alle theorie vakken. De theoretische vakken voor RPL en PPL zijn gelijk. De minimum leeftijd voor het behalen van uw PPL is 17 jaar.

  De Instrument Rating (IR)
  De Instrument Rating (IR) heet in het Nederlands Bevoegdverklaring instrumentvliegen. Met deze aanvulling op het brevet mag worden gevlogen onder Instrument Flight Rules (IFR). In duisternis en door wolken. De bevoegdheid beperkt zich tot de categorie luchtvaartuigen waarvoor de verklaring is afgegeven en geldt voor een jaar voor vliegtuigen (IR-A) of  helikopters (IR-H).

  Beroeps vliegbewijs CPL Commercial Pilot Licence
  Wilt u van vliegen uw beroep maken of "facturen sturen", dan gaat u door voor het CPL brevet. Het CPL heet in het Nederlands 'bewijs van bevoegdheid voor beroepsvlieger'. Het CPL is nodig om als eerste of tweede piloot te vliegen voor een luchtvaartmaatschappij. Verkeersvluchten met een luchtvaartuig gecertificeerd voor een bestuurder (single-pilot) zijn ook toegestaan. Het geeft ook de mogelijkheid als tweede piloot te vliegen op verkeersvluchten met luchtvaartuigen bedoeld voor meerdere bestuurders (multi-pilot). Verder heeft u alle bevoegdheden die een privevlieger (PPL) ook heeft.

  Reclameslepen
  Vooral voor beroepsvliegers die op deze manier hun Nederlandse uren willen maken is dit een uitkomst. U wordt bij uw eigen vliegschool vaak deskundig opgeleid om vervolgens in het eigen reclamesleepbedrijf de praktijk in te kunnen.

  Class-rating
  In principe mag u met uw RPL of PPL brevet vliegen met ieder 1-motorig vliegtuig. Voor een RPL mag u maximaal 4 personen vervoeren inclusief uzelf. Voor PPL geldt geen maximaal aantal personen. Voor alles wat meer motoren heeft dient u een class-rating te halen.

  Airline Transport Pilot Licence (ATPL)
  Het bewijs bevoegdheid voor verkeersvlieger is bedoeld voor de eerste bestuurder tijdens verkeersvluchten op luchtvaartuigen gecertificeerd voor meerdere piloten (multi-pilot). Verkeersvluchten worden uitgevoerd door luchtvaartmaatschappijen. Verder verschaft het brevet dezelfde bevoegdheden als die van de beroepsvlieger met CPL.

  Vlieg-onderricht (instructeur) FI en RFI
  Regelmatig starten op diverse vliegscholen opleidingen tot (R)FI-instructeurs. Daarnaast worden een aantal van de instructeurs door de eigen vliegschool opgeleid. Wie een Bevoegdverklaring vlieginstructeur heeft mag anderen leren te vliegen in het toestel of simulator. Er zijn de volgende instructiebevoegdheden/autorisaties:  RFI, FI, CRI, TRI, SFI, SRI en MCCI. De bevoegdheid beperkt zich telkens tot de categorie luchtvaartuigen en bevoegdverklaringen waarvoor de instructiebevoegdheid of autorisatie is afgegeven.

  Voor inhoudelijke informatie over brevetten en ratings verwijzen wij naar het IVW via deze Link.

  RELTA
  Wanneer de tijd is aangebroken om het RELTA (RMIT English Language Test for Aviation) te behalen, zijn de onderstaande links de aangewezen adressen. Tijdens het examen moet de (aspirant-)piloot minimaal niveau LPE4 behalen. Wanneer Level 4 is behaald, is dit certificaat is 3 jaren geldig. Wanneer Level 5 is behaald, is dit 6 jaren geldig en wanneer het hoogste Level 6 is behaald, is deze "oneindig" geldig.

 • De (zelf)Studie RELTA
 • De instantie RELTA en handige oefeningen

  Wanneer u inmiddels lid bent geworden van Navigatieplan.nl en graag een lijst wilt ontvangen met "Aviation English"-woorden die tijdens de RELTA-test veel worden gebruikt, neemt u dan even contact met ons op.


  Vorige pagina